CERTIFICĂRI

SILDVB COM SA deține cele mai importante certificări din domeniu, ce-i permite dezvoltarea de proiecte complexe.

Viziunea noastră

Să regăsim reperele noastre în toate autoturismele.

Misiunea noastră

Dezvoltare sustenabilă în parteneriat cu constructorii de autoturisme.

Politica referitoare la calitate și mediu

Politica referitoare la calitate și mediu, promovată de SC SILDVB COM SA, este orientată spre îndeplinirea tuturor cerințelor clienților și utilizarea eficientă a resurselor, în beneficiul generațiilor prezente și a celor viitoare, în concordanță cu principiile dezvoltării durabile, având permanent în vedere și necesitățile și așteptările clienților, angajaților și concitadinilor noștri.

Principiul primordial al  SC SILDVB COM SA este:

Realizarea de produse și servicii care să satisfacă cerințele clienților, legislației și reglementărilor în vigoare pentru a obține și menține reputația pe piețele interne și externe în condiții de eficiență economică și de profit.

Direcțiile principale ale politicii calității și mediului sunt definite de către Directorul General în concordanță cu scopurile SC SILDVB COM SA, după cum urmează:

  • satisfacția clienților;
  • protecția mediului;
  • satisfacția angajaților.

Îmbunătățirea continuă a politicii și implicit a sistemelor de management certificate este principala preocupare a conducerii societății. Pentru aceasta direcțiile sunt concretizate prin obiective pe termen scurt și mediu. Obiectivele de bază ale politicii referitoare la calitate și mediu, așa cum sunt redate în continuare, au fost incluse în Programul de instruire a angajaților SC SILDVB COM SA și sunt comunicate tuturor compartimentelor.

  1. Politica privind calitatea în organizație este focalizată pentru atingerea obiectivului:

– construirea succesului în afaceri prin satisfacerea clientului, oferindu-i produse conforme cu cerințele sale respectând termenii de calitate, termene și costuri stabiliți.

  1. Conducerea organizației acționează permanent pentru ca personalul să fie conștientizat și responsabilizat în scopul prevenirii și reducerii poluării, conservării resurselor energetice și de materii prime, asigurării îmbunătățirii permanente a performanței noastre de mediu. Pentru aceasta se acordă o atenție deosebită în principal pentru:

– îmbunătățirea permanentă a gestionării deșeurilor prin asigurarea colectării selective a acestora și depozitării temporare a acestora în spații special amenajate;

– implicarea și motivarea întregului personal în asumarea unei atitudini responsabile față de mediu;

– protejarea imaginii organizației prin îmbunătățirea gospodăririi spațiilor aferente acesteia.

  1. Pe plan intern satisfacția personalului joacă un rol important. Pentru aceasta s-au stabilit ca obiective generale:

– îmbunătățirea procesului de motivare a personalului pentru a realiza obiectivele stabilite, pentru promovarea calității și a realiza îmbunătățirea continuă;

– creșterea gradului de securitate a locurilor de muncă;

– îmbunătățirea condițiilor de muncă.

Ca Director General al SC SILDVB SA mă angajez să pun în aplicare această politică, pe care o voi susține în mod activ și permanent, prin implicare directă și punerea la dispoziție a tuturor resurselor necesare transpunerii acesteia în practică.

Politica de calitate și mediu a fost implementată la nivelul întregii organizații și a fost făcută accesibilă tuturor părților interesate din interiorul și exteriorul organizației.

Certificări

Aveţi nevoie de mai multe informaţii?

Să discutăm!