Gabriel Vintilă

Director Comercial

Gabriel Vintilă