Politică de Confidențialitate

Respectarea vietii dumneavoastra private este unul dintre angajamentele noastre fundamentale si, de aceea, acordam cea mai mare atentie prelucrarii datelor dumneavoastra cu caracter personal, in conformitate cu legislatia aplicabila. 

MBV  Tax Expert Consulting S.R.L., cu sediul in Sat Sitaru, comuna Gradistea, Strada Primaverii, Nr.7A, camera 20, etaj 1, judet Ilfov, inregistrata la Registrul comertului cu nr. J23/4743/2019, cod fiscal RO 38432235,   („MBV  Tax Expert Consulting S.R.L.„, „noi„) prelucreaza, in calitate de operator, datele dumneavoastra cu caracter personal („Date cu Caracter Personal”). 

Scopul acestei note de informare („Politica”) este sa detalieze modul in care MBV  Tax Expert Consulting S.R.L.„,  prelucreaza Datele dumneavoastra cu Caracter Personal.

 1. Datele Cu Caracter Personal Prelucrate, Scopurile De Prelucrare Si Temeiurile De Prelucrare 
 2. Contactarea utilizatorilor
  1. Contactarea utilizatorului

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresa de e-mail, numar de telefon.

Scopul prelucrariiTemeiul legal
Contactarea utilizatorului in legatura cu oferta solicitata sau in legatura cu solutionarea problemei indicateExecutarea unui contract la care persoana vizata este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea unui contract (art. 6, alin. 1, lit. b din RGPD) 
 1. Marketing (Newsletter, Promotii, Oferte)
  1. Mesaje Comerciale

Date Cu Caracter Personal Prelucrate: Nume, Prenume, Numar De Telefon, Adresa De E-Mail

Scopul prelucrariiTemeiul legal
Trimiterea de mesaje comerciale in scopul promovarii serviciilor companieiConsimtamantul persoanei vizate (art. 6, alin. 1, lit. a din RGPD) 
 1. Solutionarea disputelor
  1. Probleme litigioase

Date cu caracter personal prelucrate: nume, prenume, adresa de domiciliu.

Scopul prelucrariiTemeiul legal
Apararea drepturilor si intereselor legitime si sustinerea oricaror cereri in fata organelor judiciare sau a oricaror altor autoritati publiceInteresul legitim al Companiei (art. 6, alin. 1, lit. f din RGPD)

Detalii: interesul legitim al companiei de a apara drepturile sau interesele legitime ori de a sustine pretentiile rezultate sau aflate in stransa legatura cu incheierea sau executarea contractului sau in vederea exercitarii dreptului la aparare in ipoteza initierii unor proceduri litigioase impotriva companiei 
 1. Furnizarea Datelor Cu Caracter Personal

Puteti refuza sa furnizati anumite Date cu Caracter Personal dar, intr-un astfel de caz, este posibil sa nu puteti beneficia de anumite servicii specifice raportului descris in aceasta Politica.

 1. Despre Temeiurile Legale

Temeiul legal de prelucrare difera in functie de situatia concreta si de Datele cu Caracter Personal prelucrate.

In situatiile in care vom prelucra Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in temeiul consimtamantului, vom solicita consimtamantul dumneavoastra liber, informat, specific si neechivoc pentru respectiva prelucrare. Prin exprimarea consimtamantului dumneavoastra, veti fi de acord ca putem colecta, folosi, dezvalui, prelucra si transfera Datele cu Caracter Personal, in conformitate cu aceasta Politica.

 1. Sursa Datelor Cu Caracter Personal

Sursa Datelor cu Caracter Personal este: utilizatorul online. 

 1. Prelucrarea Automata A Datelor Cu Caracter Personal

Datele dumneavoastra cu Caracter Personal nu vor fi prelucrate in vederea generarii unor decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata care ar urma sa produca efecte juridice asupra dumneavoastra sau sa va afecteze intr-o masura semnificativa, in sensul celor prevazute de art. 22 alin. (1) din RGPD.  

 1. Durata De Prelucrare

Durata de prelucrare a Datelor cu Caracter Personal difera in functie de operatiunea specifica de prelucrare:

OperatiuneaDurata
Contactarea utilizatoruluiDurata necesara solutionarii cererii
Mesaje comercialePana la momentul retragerii consimtamantului
Probleme litigioaseDurata necesara solutionarii disputei

In anumite circumstante, este posibil sa pastram Datele cu Caracter Personal pentru perioade mai lungi de timp pentru a avea o evidenta exacta a raporturilor dumneavoastra cu noi in cazul oricaror plangeri ori daca credem in mod rezonabil ca exista o perspectiva de litigiu.

 1. Transferul Datelor Cu Caracter Personal

Putem transfera Datele cu Caracter Personal, in masura in care acest lucru este necesar, urmatoarelor categorii de destinatari: [furnizori de servicii IT, furnizori de servicii de marketing, autoritati ale statului].

Acesti destinatari pot fi situati in Uniunea Europeana si/sau in Spatiul Economic European, precum si in afara acestora, inclusiv in tari care nu sunt recunoscute ca asigurand un nivel adecvat de protectie, caz in care transferul Datelor cu Caracter Personal se efectueaza doar daca exista garantii adecvate, in conformitate cu legea aplicabila (precum clauzele contractuale standard emise de Comisia Europeana). Puteti solicita o lista de destinatari din tari terte, precum si o copie a dispozitiilor convenite care asigura un nivel adecvat de protectie a Datelor cu Caracter Personal. 

 1. Securitatea Datelor Cu Caracter Personal 

Securitatea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal este importanta pentru noi. Prin urmare, Datele dumneavoastra cu Caracter Personal vor fi prelucrate prin aplicarea unor masuri tehnice si organizatorice rezonabile pentru a le proteja, precum limitarea accesului la Datele cu Caracter Personal, criptarea sau anonimizarea Datelor cu Caracter Personal, stocarea pe medii securizate. Cu toate acestea, in ciuda eforturilor depuse, nu putem garanta intotdeauna eficienta masurilor de securitate implementate, si prin urmare, nu putem garanta in orice moment securitatea Datele cu Caracter Personal. 

 1. Drepturile Privind Prelucrarea Datelor Cu Caracter Personal

Dreptul de acces: Aveti dreptul de a obtine confirmarea de la noi ca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sunt prelucrate de noi, precum si informatii privind specificul prelucrarii precum: scopul, categoriile de Date cu Caracter Personal prelucrate, destinatarii acestora, perioada pentru care sunt pastrate, sursa acestora, daca le transferam in strainatate si cum le protejam, drepturilor dumneavoastra, dreptul de a depune o plangere in fata autoritatii de supraveghere. 

Dreptul la rectificare: Aveti posibilitatea de a solicita rectificarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal, cu conditia sa fie respectate cerintele legale aplicabile. In eventualitatea unor erori, dupa notificare, vom corecta imediat Datele dumneavoastra cu Caracter Personal. 

Dreptul la stergere: In anumite cazuri, aveti posibilitatea de a solicita stergerea Datelor cu Caracter Personal, precum atunci cand: (i) acestea nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care le-am colectat si le-am prelucrat; (ii) ati retras consimtamantul pentru prelucrarea Datelor cu Caracter Personal si noi nu mai putem prelucra Datele cu Caracter Personal in baza altor temeiuri legale; (iii) Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate contrar legii; (iv) dati curs unui drept legal de a va opune. Nu avem obligatia de a ne conforma solicitarii dumneavoastra de stergere in cazul in care prelucrarea Datelor cu Caracter Personal este necesara pentru respectarea unei obligatii legale, sau pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta. De asemenea, exista si alte circumstante in care nu suntem obligati sa respectam aceasta solicitarea de stergere a Datelor cu Caracter Personal. 

Restrictionarea prelucrarii: Puteti solicita sa restrictionam prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal in urmatoarele situatii: (i) in cazul in care contestati corectitudinea Datelor cu Caracter Personal, pentru o perioada care ne permite sa verificam exactitatea Datelor cu Caracter Personal in cauza; (ii) in cazul in care prelucrarea este ilegala, si va opuneti stergerii Datelor cu Caracter Personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor; (iii) in cazul in care nu mai avem nevoie de Datele cu Caracter Personal in scopul prelucrarii, dar ni le solicitati pentru o actiune in instanta; (iv) in cazul in care v-ati opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile noastre legitime ca operator prevaleaza asupra celor ale persoanei vizate. Putem continua sa folosim Datele cu Caracter Personal in urma unei solicitari de restrictionare, in cazul in care: (i) avem consimtamantul dumneavoastra; (ii) pentru a constata, exercita sau asigura apararea unui drept in instanta; sau (iii) pentru a proteja drepturile unei alte altei persoane fizice sau juridice.

Dreptul la portabilitatea datelor:  In masura in care Datele cu Caracter Personal sunt prelucrate in baza consimtamantului dumneavoastra sau pentru executarea contractului si prelucrarea se face prin mijloace automate, aveti dreptul ca Datele dumneavoastra cu Caracter Personal sa va fie furnizate intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si aveti dreptul de a transmite aceste Date cu Caracter Personal altui operator. Acest drept nu afecteaza in mod negativ drepturile si libertatile celorlalti.

Dreptul la opozitie: In anumite situatii, precum atunci cand prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal pe baza unui interes legitim, aveti dreptul de a va opune prelucrarii Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal de catre noi. In caz de opozitie nejustificata,  MBV  Tax Expert Consulting S.R.L., este indreptatita sa prelucreze in continuare Datele cu Caracter Personal. De asemenea, va puteti opune la prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal in scopul trimiterii de mesaje comerciale.

Revocarea consimtamantului: In masura in care prelucram Datele dumneavoastra cu Caracter Personal in temeiul consimtamantului dumneavoastra, puteti revoca oricand consimtamantul, fara a afecta legalitatea prelucrarii bazate pe consimtamant inainte de retragerea acestuia.

Procesul decizional individual automatizat: Aveti dreptul de a nu fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice in privinta dumneavoastra sau va afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Acest drept nu este aplicabil in cazul in care decizia: (i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre dumneavoastra si noi; (ii) este autorizata de lege care prevede si garantii adecvate pentru drepturile si libertatile dumneavoastra; (iii) are la baza consimtamantul dumneavoastra explicit.

Dreptul de a va adresa autoritatii de supraveghere: Aveti dreptul de a depune o plangere inaintea Autoritatii Nationale pentru Supravegherea Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal („ANSPDCP”) in legatura cu orice incalcare a drepturilor dumneavoastra privind prelucrarea Datelor dumneavoastra cu Caracter Personal. Datele de contact ale ANSPDCP sunt: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336 Bucuresti, Romania; e-mail: anspdcp@dataprotection.ro.

Pentru exercitarea drepturilor mentionate mai sus, va rugam sa ne contactati la adresa de e-mail: .

 1. Contact

Daca aveti intrebari sau nelamuriri cu privire la aceasta Politica sau la implementarea acesteia, ne puteti contacta la adresa de email: office@mbv-tax.ro .